ASP Studio 

ถ้าคุณอยากทำวิดีโอ Presentation หรือ โฆษณา รวมไปถึงงานบริการ เช่น ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ สปอตเสียงเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีครับ 08444 37223

Video Editor

Video Description

ถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ

บริการผลิตวิดีโอแบบครบวงจร และทุกสาขาของงานในรูปแบบของภาพวิดีโอ ทั้งวิดีโอแนะนำบริษัท หรือวิดีโอแนะนำสินค้า Cover Mix   Presentation,video recording, video editing, photography,website ,Music Video , MV เป็นต้น 

Video Profile

รับทำถ่าย vdo โฆษณา I รับถ่ายทำวีดีโอคลิปโฆษณา I ถ่ายทำวีดีโอโฆษณา I ถ่ายทำคลิปวีดีโอโฆษณา I รับถ่ายทำคลิปวีดีโอโฆษณา I

Video Description

Video Description

Video Description

ผลิตสื่ิอโฆษณาออนไลน์

การทำการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ตคือการทำให้คนนับล้านคนที่เชื่อมต่อกันเห็นสินค้าบริการของคุณมากขึ้นและหนึ่งในนั้นคือกลุ่มเป้าหมายของคุณ อาจจะแค่ 1-5% เท่านั้นซึ่งดูแล้วไม่มากมายอะไร แต่ถ้าเทียบกับจำนวนคนที่เล่นอินเตอร์เน็ตจริงๆ ถือว่าสูงและเป็นที่น่าทำการตลาดอย่างยิ่ง

จุดเด่นของ สื่อโฆษณาออนไลน์ คือมีต้นทุนที่ถูกกว่า ไม่ต้องหาพนักงาน ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ ไม่ต้องเฝ้าหน้าร้านตลอด 24 ชม ดังนั้นต้นทุนในการขายสินค้าจึงมาทุ่มอยู่ที่ สื่อโฆษณาออนไลน์เป็นอย่างแรก

Contacts

Follow Us

Start with creating a new website and picking up the theme. Then expand the blocks panel with the big red "plus" button in the lower right corner and start dragging the blocks you like.

Set up your own website with Mobirise