งานบริการเพื่อประชาชน

งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs

งานบริการด้านแรงงาน

HOT LINK

ธุระกรรมการเงิน ธนาคาร

ลิงค์เข้ารหัสความปลอดภัย สำหรับธุระกรรมการเงิน และบริการออนไลน์ของธนาคารผู้ให้บริการผ่านระบบ

Link Gateway SSL

เส้นทางเชื่อมไปยังผู้ให้บริการโดยตรงด้วยการเข้ารหัส SSL ป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างการทำธุระกรรม


Devices  Support

รองรัับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน พีซี แล็บแท๊บ  โน๊ตบุ๊ค  ไม่ต้องติิดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นใด ๆ เพิ่มเติม

Cyber security & policy 

ปลอดภัยจากเว็บฟิชชิ่ง (เว็บปลอม)และได้รับความคุ้มครองตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเรา

This website was created with Mobirise