สารบัญ

หากคุณต้องการมีเว็บไซต์  ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์  ส่วนตัว  เว็บไซต์ขายสินค้า  เว็บไซต์ธุระกิจ เว็บไซต์บริษัท ห้างร้าน โรงแรม รีสอร์ท หน่วยงาน หรือองค์กรของคุณ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ตลอดถึงบริการต่างๆ แบบออนไลน์ สำหรับกลุ่มลูกค้า หรือ พนักงานของคุณ บนอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ซอฟแวร์หรือโปรแกรมของคุณ คูณจำเป็นต้องลงทุน จัดซื้อและลงทุน รวมถึงติดตัั้งเครื่อง server และระบบอุปกรณ์เน็ตเวริ์คที่ซับซ้อน และต้องมีบุคลากรหรือพนักงานที่มีึความรู้ความสามารถในการติดตั้งระบบ ซึ่งทำให้คุณมีต้นทุนสูงในการดำเนินการ และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ ที่ต้องมีความเสถียรภาพสูง สามารถเข้าถึงบริการได้ตลอด  24 ชั่วโมง  7 วันต่อสัปดาห์ และ 52 สัปดาห์ต่อปี  

ดังนั้นเราจึงมีบริการให้เช่า เครื่อง server ไม่ว่าจะเป็น webserver  , Cloud server , VPN server , data base server , รวมถึง บริการ รับฝาก server หรือ Colo-local server  สามารถตอบสนองความต้องการ และรองรับระบบต่างๆ ได้ครอบคลุ่มกลุ่มธุระกิจ สามารถลดต้นทุน ลดพนักงานดูแล และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจของคุณ ได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

 

 

 


  
 
ไม่มีกิจกรรมในปฏิทิน

เพื่อให้วัคซีนเข้าถึงคนทุ่งใหญ่เราจึงต้องมี "ทุ่งใหญ่พร้อม"

ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งในเรื่องของยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีน ล่าสุดทาง ศบค. มีการสั่งการให้มีการคำนวณยอดจัดสรรวัคซีนใหม่ทั้งประเทศ อีกทั้งยังให้มีการสั่งชะลอการลงทะเบียน “หมอพร้อม” [เนื้อหาข่าว] ทางจังหวัดทุ่งใหญ่จึงได้มีแนวคิดพัฒนาระบบ #ทุ่งใหญ่พร้อม ขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการวัคซีนภายในจังหวัดทุ่งใหญ่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดทุ่งใหญ่ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุด.

"โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. เฉพาะประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะรับบริการในสถานพยาบาลในจังหวัดทุ่งใหญ่เท่านั้น
2. หากท่านประสงค์ที่จะรับวัคซีนท่านต้องลงทะเบียนในระบบเพื่อจองสิทธิ์ไว้ โดยท่านจะไม่สามารถระบุวันเวลาและสถานที่ฉีดได้
3. ช่องทางลงทะเบียน ได้แก่ 1. ด้วยตนเองผ่านเวปไซด์ "ทุ่งใหญ่พร้อม.com" 2. ผ่านสถานพยาบาลของรัฐ 3.ผ่านผู้นำชุมชน หรือ อสม.
4. โรงพยาบาลจะจัดคิวผู้ที่จองสิทธิ์ฉีดวัคซีนตามพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ขอให้ระบุ/แก้ไข ที่อยู่ปัจจุบัน และ เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องสมบูรณ์
5. ท่านสามารถตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านเวปไซด์ "ทุ่งใหญ่พร้อม.com" หรือ ข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพหมอพร้อม หรือ การนำแจ้งผ่าน ผู้นำชุมชน จนท.สาธารณสุข และ อสม. ประกาศผ่านเพจทุ่งใหญ่พร้อม และ เพจของทางโรงพยาบาล หรือ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับไปเมื่อใกล้ถึงวันนัดฉีดวัคซีน
6. กรณีต้องการย้ายหน่วยลงทะเบียนหรือเลื่อนวันฉีดวัคซีนออกไปขอให้ท่านติดต่อทางโรงพยาบาล เพื่อขอเปลี่ยน/เลื่อนนัด "

 

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30