ภาพสด สภาพการจารจร ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช 84 จุด

Nakhon Si Thammarat City Traffic CCTV

CCTV 1 - 30

1.สี่แยกหัวถนนตัวที่ 1

2.สี่แยกหัวถนนตัวที่ 2

3.หน้าร.พ.มหาราช

4.หน้าร.ร.วัดท้าวโคตรตัวที่ 1

5.หน้าร.ร.วัดท้าวโคตรตัวที่ 2

6.สี่แยกประตูชัย

7.หน้าวัดสระเรียงตัวที่ 1

8.หน้าวัดสระเรียงตัวที่ 2

9.สี่แยกเซ็นทรัลตัวที่ 1

10.สี่แยกศาลากลาง

11.หน้าร.ร.วัดเสมาเมืองตัวที่ 1

12.หน้าร.ร.วัดเสมาเมืองตัวที่ 2

13.สี่แยกเซ็นทรัลตัวที่ 2

14.วงเวียนน้ำพุตัวที่ 1

15.วงเวียนน้ำพุตัวที่ 2

16.สี่แยกตลาดแขก

17.หน้าร.ร.วัดมเหยงคณ์ตัวที่ 1

18.หน้าร.ร.วัดมเหยงคณ์ตัวที่ 2

19.หน้าเทศบาลตัวที่ 1

20.หน้าเทศบาลตัวที่ 2

21.หน้าร.ร.อนุบาลตัวที่ 1

22.หน้าร.ร.อนุบาลตัวที่ 2

23.หน้าร.ร.วัดเสาธงทองตัวที่ 1

24.หน้าร.ร.วัดเสาธงทองตัวที่ 2

25.สี่แยกท่าวังตัวที่ 1

26.สี่แยกท่าวังตัวที่ 2

27.สามแยกเทวราชตัวที่ 1

28.สามแยกเทวราชตัวที่ 2

29.สะพานราเมศวร์

30.หน้าร.ร.วัดใหญ่ตัวที่ 1

CCTV 31-60

31.หน้าร.ร.วัดใหญ่ตัวที่ 2

32.หน้าร.ร.ศรีธรรมราชตัวที่ 1

33.หน้าร.ร.ศรีธรรมราชตัวที่ 2

34.หน้าวิทยาลัยเทคนิคตัวที่ 1

35.หน้าวิทยาลัยเทคนิคตัวที่ 2

36.หน้าสนามกีฬาตัวที่ 1

37.หน้าสนามกีฬาตัวที่ 2

38.สามแยกท่าด่านตัวที่ 1

39.สามแยกท่าด่านตัวที่ 2

40.หน้าตลาดสดคูขวางตัวที่ 1

41.หน้าตลาดสดคูขวางตัวที่ 2

42.ด้านหลังเทศบาล

43.สี่แยกประตูขาวตัวที่ 1

44.สี่แยกประตูขาวตัวที่ 2

45.สี่แยกมุมป้อมตัวที่ 1

46.สี่แยกมุมป้อมตัวที่ 2

47.หน้าสำนักงานอัยการตัวที่ 1

48.หน้าสำนักงานอัยการตัวที่ 2

49.หน้าร.ร.จรัสพิชากรตัวที่ 1

50.หน้าร.ร.จรัสพิชากรตัวที่ 2

51.สี่แยกประตูลอดตัวที่ 1

52.สี่แยกประตูลอดตัวที่ 2

53.สี่แยกนางงาม

54.สี่แยกนาหลวง

55.หน้าร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก

56.สามแยกศิรินครอุทิศตัวที่ 1

57.สามแยกศิรินครอุทิศตัวที่ 2

58.สามแยกประตูลอด-คูขวางตัวที่ 1

59.สามแยกประตูลอด-คูขวางตัวที่ 2

60.หน้าธนาคารธนชาตตัวที่ 1

CCTV 61 - 84

61.หน้าธนาคารธนชาตตัวที่ 2

62.หน้าตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ตัวที่ 1

63.หน้าตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ตัวที่ 2

64.ปากซอยท่าโพธิ์-คูขวางตัวที่ 1

65.ปากซอยท่าโพธิ์-คูขวางตัวที่ 2

66.สี่แยกสุเหร่า

67.วงเวียนสถานีรถไฟตัวที่ 1

68.วงเวียนสถานีรถไฟตัวที่ 2

69.หน้าหมู่บ้านเคหะสะพานยาวตัวที่ 1

70.หน้าหมู่บ้านเคหะสะพานยาวตัวที่ 2

71.สามแยกท่าช้างตัวที่ 1

72.สามแยกท่าช้างตัวที่ 2

73.สี่แยกศาลาหมอปานตัวที่ 1

74.สี่แยกศาลาหมอปานตัวที่ 2

75.หน้าตลาดท่าเรียน

76.หน้าตลาดหัวอิฐ

77.สี่แยกขนส่ง-เทวบุรีตัวที่ 1

78.สี่แยกขนส่ง-เทวบุรีตัวที่ 2

79.สี่แยกเบญจมฯตัวที่ 1

80.สี่แยกเบญจมฯตัวที่ 2

81.สี่แยกคูขวางตัวที่ 1

82.สี่แยกคูขวางตัวที่ 2

83.รามราชท้ายน้ำตัวที่ 1

84.รามราชท้ายน้ำตัวที่ 2

© Copyright 2021 ASP Group - All Rights Reserved

Built with Mobirise - More info

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อการพัฒนาและใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษานโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น cookie policy.